பற்றி – About

admin

மதுக்கூர்.காம் (1995 முதல்) – உங்களை வரவேற்கிறது

மதுக்கூர்.காம் சமூக நல அடிப்படையிலான வலைத்தளமாகும். 1995 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஹாஜி. எம். முஹம்மது இஸ்ஹாக் பி.காம் எம்.பி.ஏ அவர்களால் நிறுவப்பட்டு வருகிறது, இது உலகளாவிய மதுக்குரியர்களை இணைப்பதற்கும் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒரு பார்வை. மதுக்குரியன் நலனில் அதன் முயற்சிகளைத் தொடர, மதுக்கூர்.காம் சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்கான முயற்சிகள் உட்பட்டுள்ளது.புதிய முயற்சிகளின் அம்சங்கள் கீழே உள்ளன

சிறப்பு அம்சங்கள்: உறுப்பினர்கள் கட்டுரைகள், சமூகம் மற்றும் சுயவிவரம் , மதுக்கூர் நிகழ்வு காலண்டர், இலவச விளம்பரங்கள், வேலை இணையதளங்கள், , வணிக தொடர்புகள்,
தனியார் குழுக்கள் மற்றும் மன்றங்கள்.

அம்சங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது “பயன்பாடு” பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது

இனிமையான அனுபவத்தை விரும்புகிறோம்

இதழ் – Magazine
சமூகம் – Social
சுயவிவரம் – Profile
நடப்பவை – Activities
குழுக்கள் – Groups
பகிர – Share
கட்டுரைகள் வெளியிட – Publish Article
நிகழ்வுகள் குறிக்க – Mark Events
விளம்பரங்கள் சேர்க்க – Add Classifieds
தொடர்புகளில் பதிய – List In Directory
வேலைகள் சமர்பிக்க – Submit Jobs
மதுக்கூர் நிகழ்வுகள் – Madukkur Events
இலவச விளம்பரங்கள் – Free Classifieds
வேலைகள் – Jobs Portal
வணிக தொடர்புகள் – Business Directory
உறுப்பினர் தேடல் – Members Search
பற்றி – About

Welcome to madukkur.com -since 1995

madukkur.com is a community welfare oriented website, found in 1995 by Haji.  Mr. M Mohamed Eshack B.com MBA , in a vision to connect global madukkurians and share experiences. In a mission to continue its efforts for madukkurians welfare, madukkur.com has undergone innovation to serve better.Features of the new efforts are below.

Features include: Members Articles, Social Profiles, Madukkur Events Calendar, Free Classifieds, Job Portals, Business Directory,Community Groups with private forums.
How to use the features have been explanied in the “How To” section.
We wish you a pleasant experience.