நிக்காஹ்

Map Unavailable

தேதி / நேரம்
Date(s) - 05/08/2019
All Day

நிகழ்வு விவரங்கள்

மணமகள்:  S.பாஷிலா

மணமகன்:  S.சதாம் உசேன்

நிக்காஹ்:  காலை 11.00 மணி M.S.A திருமண மஹால்

விருந்து:  12.30PM, M.S.A  திருமண மஹால்

நிகழ்வு வகை


கருத்து தெரிவியுங்கள்