இருவீட்டார் நிக்காஹ்

Map Unavailable

தேதி / நேரம்
Date(s) - 04/08/2019
All Day

நிகழ்வு விவரங்கள்

மணமகன்: R.சேக் ஹம்தான்

மணமகள்:  S.சமீனா ராஷிதா

நிக்காஹ் 1 :காலை 09.30 மணி மணமகள் இல்லம்

மணமகன்: M.செய்யது முகமது

மணமகள்:  A.சஃப்ரின் பேகம்

நிக்காஹ் 2 :காலை 11.00 மணி  A.K.S.திருமண மஹால்

விருந்து : 12.30PM, M.S.A. திருமண மஹால்.

நிகழ்வு வகை


கருத்து தெரிவியுங்கள்