கருத்துக்கள் – Opinions

கருத்துக்கள் - Opinions கவிஞன் - by Janab KNM Mohamed Ismail

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ……

Janab KNM Mohamed Ismail
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ……  இறப்புச் செய்தி அல்ல .. அச்சம் கொள்ளவேண்டாம் .. இறப்புச்செய்திக்கான தலைப்பு வரி இது …(head line) வபாத்...
'80s '90s madukkur கருத்துக்கள் - Opinions

ஒரே இலக்கை நோக்கி பல பயணங்கள்

Janab S Jabarullah
ஒரே இலக்கை நோக்கி பல பயணங்கள் முன்னுரை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், நான் நமதூரில்  உள்ள மதுக்கூர் ஜாமிஆ  பெரியபள்ளிவாசலில்  விபரமறிந்த நாள் முதல்….அன்று முதல் , இன்று...
Magazine கருத்துக்கள் - Opinions

கருத்து: வாகன வாடகைகள்

Janab S Jabarullah
!!! வாழ்க வளமுடன்!!!  வாடகை கார் ஓட்டுனர் ஒருவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க இப்பதிவு. இன்றைய வாழ்க்கை நிலையில் சராசரியாக அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும்  வாடகை கார்களின் தேவை முக்கிய பங்காற்றுகிறது....