உள்ளம் – Mind

ஆரோக்கியம் - Health உள்ளம் - Mind வாழ்கைமுறை - Lifestyle

சுய கட்டுப்பாடு, சமூக பொறுப்புகள்

Assistant Editor
எனதருமை நட்புறவுகளே… இந்த கொரோனா கொடிய காலத்தில் இவ்விரு வார்த்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படுவோம். சுய கட்டுப்பாடு (Self Control) தமிழக அரசு, தொண்டு நிறுவனங்கள், தன்னார்வ...