பொருளாதாரம் – Finance

பொருளாதாரம் - Finance

தொழில் முனைவோருக்கான 23 புள்ளி வணிக குறிப்பு

Assistant Editor
சமீபத்திய காலங்களில் மதுக்கூரில் நிறைய புதிய நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகங்கள் இயங்குவதைக் காணும்போது மகிழ்ச்சி. தொழில் முனைவோர் வட்டத்தில் அனைவருக்கும் ஊக்கமளிக்கிறது.மதுக்கூர் மக்கள், தற்போதைய புதிய சேவைகளை...
Magazine பொருளாதாரம் - Finance

வி.ஜி. சித்தார்த்தா என்ற இந்திய கனவு காண்பவரின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி (நிறுவனர் – கஃபே காபி டே)

M Mohamed Afzal
காபி வளரும் 140 ஆண்டுகால வரலாற்றைக் கொண்ட  குடும்பத்தில் இருந்து வந்து, ஒரு ஜெர்மன் காபி ஷாப் உரிமையாளர் “ டிச்சோ ”வுடன்  பேச்சால் ஈர்க்கப்பட்டு, ஒரு...