முன்னேற்றங்கள் – Developments

Magazine பொது செய்தி - General முன்னேற்றங்கள் - Developments

நமது ஊரில் தொடர்ந்து மலரும் பொது சேவைகள்

Assistant Editor
31st October – மதுக்கூரில் இரண்டு #ஆழ் துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டது களத்தில் SDPI கட்சினர் (source : SDPI Madukkur area ) 30th October – மதுக்கூர் இடையக்காட்டில் உள்ள ஆழ்துனை கிணற்றை மூட வேண்டும் என தமுமுக...