பயணம் – Travel

Magazine பயணம் - Travel

உலக சுற்றுலா தினம்

Anwar
இடுக்கி ஜில்லாவில் பீர்மேடு தாலுகாவில் அமைந்த அழகான பஞ்சாயத்து் ELAPPARA,  கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 3300 அடி உயரம். செல்லும் வழியிலும் ஊரைச் சுற்றிலும் பச்சை பசேல் தான். அவ்வளவும் தேயிலை தோட்டங்கள். கண்ணுக்கு...