என் பக்கம் – Editor’s Page

என் பக்கம் - Editor's Page

பதிவு: Jul 31, 2020

Editor
மதுக்கூர் வாழ் மக்களுக்கு மதுக்கூர்.காம் சார்பாக இனிய பெருநாள் வாழ்த்துகளை சமர்பிக்கின்றறோம். வெளிநாடுகளில் வாழும் நமது மக்கள் இன்றும் (31.07.2020) மதுக்கூரில் நாளையும் (01-08-2020) பெருநாள் கொண்டாடிகின்றார்கள். Every cloud has a silver lining  என்பது போல...