என் பக்கம் – Editor’s Page

என் பக்கம் - Editor's Page

மதுக்கூர் இந்த வாரம்

Editor
மதுக்கூர் இந்த வாரம்      இரு நாட்களின் கடுமையான வெப்பநிலைக்கு பிறகு கடந்த நாட்களில் பெய்த மழை மண்னையும் மனதையும் குளிரவைத்தது. சமிப நாட்களாக தொடர்ந்த மரணங்களும் அதனுடன் தொற்று நோய் காரணமாக தொற்றிக்...
என் பக்கம் - Editor's Page

இனிய பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

Editor
மதுக்கூர் வாழ் மக்களுக்கு மதுக்கூர்.காம் சார்பாக இனிய பெருநாள் வாழ்த்துகளை சமர்பிக்கின்றறோம். வெளிநாடுகளில் வாழும் நமது மக்கள் இன்றும் (31.07.2020) மதுக்கூரில் நாளையும் (01-08-2020) பெருநாள் கொண்டாடிகின்றார்கள். Every cloud has a silver lining  என்பது போல...