கல்வி & பயிற்சி

Address: Edayakadu,
Madukkur.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Nursery School.
நீண்ட வணிக விவரம்:

L.K.G to Fifth standard.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373261497
Address: Edaiyakadu,
Madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Fathima Mariyam Matriculation Higher secondary school
நீண்ட வணிக விவரம்:

LKG TO 12TH STANDARD

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260435
Address: Siramelkudi Road,
Vikramam.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Gandhi Matriculation Higher Secondary School.
நீண்ட வணிக விவரம்:

L.K.G to 12th standard.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260277
Address: Western Matriculation School
Siramelgudi road
Vikramam, Madukkur
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Matriculation High School in Vikramam, Madukkur
நீண்ட வணிக விவரம்:

LKG to 10th standard , standard high school campus with all facilities and quality education and talent nurturing

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373 260606
Address: மெயின் ரோடு,
மதுக்கூர்.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி.
நீண்ட வணிக விவரம்:

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புவரை.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260715
Address: சந்தைப்பேட்டை,
மதுக்கூர்.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அரசு ஊராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி(சந்தை)
நீண்ட வணிக விவரம்:

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை.99

வணிக தொலைபேசி எண்: 9976406533