வணிக தொடர்புகள் – Business Directory

Dr. Mohamed Fawaz
Address: Edayakadu,
Madukkur.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Nursery School.
நீண்ட வணிக விவரம்:

L.K.G to Fifth standard.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373261497
Address: Main Road,
MADHUKKUR
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: mon-fri
நீண்ட வணிக விவரம்:

mon-fri(10am-4pm)

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260026
Address: SIRAMELKUDI ROAD,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

ALL ELECTRICALS & ELECTRONICS THINGS AVAILABLE

வணிக தொலைபேசி எண்: 8883410084
Address: Edaiyakadu,
Madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Fathima Mariyam Matriculation Higher secondary school
நீண்ட வணிக விவரம்:

LKG TO 12TH STANDARD

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260435
Address: Siramelkudi Road,
Vikramam.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Gandhi Matriculation Higher Secondary School.
நீண்ட வணிக விவரம்:

L.K.G to 12th standard.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260277
Address: Main Road,
Madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: mon-fri
நீண்ட வணிக விவரம்:

mon-fri(10am-4pm)

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260270
Address: SIRAMELKUDI ROAD,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

ALL ELECTRIC THINGS AVAILABLE

வணிக தொலைபேசி எண்: 9842368152
Address: MAIN ROAD,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

ALL TWO-WHEELER,THREE-WHEELER,FOUR-WHEELER SPARE PARTS AVAILABLE

வணிக தொலைபேசி எண்: 9789155477
Address: Main Road,
madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: mon-fri
நீண்ட வணிக விவரம்:

mon-fri(10am-4pm)

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260020
Address: mohammediyar st,
madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Mon-Friday
நீண்ட வணிக விவரம்:

Mon-Friday (10am-4pm)

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260233
Address: MUKKUDICHALAI,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

பழைய போட்டோ வை கலர் படம் செய்து தருகிறோம்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373262418
Address: முக்கியசாலை , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9943145503
Address: NEAR BY CITY UNION BANK MAINROAD MADUKKUR
குறுகிய வணிக விளக்கம்: TWO AND FOUR WHEELER TYRES
நீண்ட வணிக விவரம்:

TWO AND FOUR WHEELER TYRES - BRIDGE STONE JKTYRE CEAT APOLLO

வணிக தொலைபேசி எண்: +91 8523900570 +91 9585920570
Address: MAIN ROAD,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

STEEL,CEMENT,FENCING-DOOR AVAILABLE

வணிக தொலைபேசி எண்: 9443973280
Address: MAIN ROAD, MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

PIPES AVAILABLE

வணிக தொலைபேசி எண்: 9786872642
Address: Main Road,
Madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: mon-fri
நீண்ட வணிக விவரம்:

mon-fri (10am-4pm)

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373262018
Address: MAIN ROAD, MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

GARMENTS FOR MEN & BOYS

வணிக தொலைபேசி எண்: 7373352161
Address: MAIN ROAD, MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

HARDWARES,S.S.PIPE,DOOR,PLYWOODS,PVC BORES

வணிக தொலைபேசி எண்: 9500525879
Address: MAIN ROAD,MADUKKUR
614903
நீண்ட வணிக விவரம்:

PHOTO-VIDEO, CD-DVD

வணிக தொலைபேசி எண்: 9123559565
Address: Western Matriculation School
Siramelgudi road
Vikramam, Madukkur
குறுகிய வணிக விளக்கம்: Matriculation High School in Vikramam, Madukkur
நீண்ட வணிக விவரம்:

LKG to 10th standard , standard high school campus with all facilities and quality education and talent nurturing

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373 260606
Address: மெயின் ரோடு,
மதுக்கூர்.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி.
நீண்ட வணிக விவரம்:

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புவரை.

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260715
Address: சந்தைப்பேட்டை,
மதுக்கூர்.
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அரசு ஊராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி(சந்தை)
நீண்ட வணிக விவரம்:

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை.99

வணிக தொலைபேசி எண்: 9976406533
Address: இராமம்பாள்புரம் மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373261302
Address: பஜனைமடத்தெரு ,மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 9790244902
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: பொது மருத்துவம் (அறிவழகன்)
நீண்ட வணிக விவரம்:

பொது மருத்துவம் (அறிவழகன்)

வணிக தொலைபேசி எண்: 6381509163
Address: சிரமேல்குடி ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 7868834934
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மதுக்கூரிலிந்து சென்னை செல்ல
நீண்ட வணிக விவரம்:

மதுக்கூரிலிந்து சென்னை செல்ல

வணிக தொலைபேசி எண்: 8825973823
Address: பேரூந்துநிலையம் அருகில்
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9715794352
Address: இடையக்காடு , மதுக்கூர்
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: ராவுத்தர் முஹம்மது
நீண்ட வணிக விவரம்:

ராவுத்தர் முஹம்மது ,madhukkur

வணிக தொலைபேசி எண்: 9715872190
Address: main road ,
madhukkur-614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: fawaz
நீண்ட வணிக விவரம்:

fawaz (tmmk)
madhukkur

வணிக தொலைபேசி எண்: 9943145503
Address: main road , madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: ஜபருல்லா
நீண்ட வணிக விவரம்:

ஜபருல்லா (tmmk)
madhukkur

வணிக தொலைபேசி எண்: 9600872210
Address: main road ,madhukkur
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: முஜிபுர் ரஹ்மான்
நீண்ட வணிக விவரம்:

முஜிபுர் ரஹ்மான் ,madhukkur

வணிக தொலைபேசி எண்: 9952342645
Address: சிரமேல்குடி ,மதுக்கூர் - 914903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 9688252649
Address: சிவக்கொள்ளை ,மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 7708737370
Address: பட்டுக்கோட்டை ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் , சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் , சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260450
Address: பேருந்து நிலையம் அருகில் , மதுக்கூர்-614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9381260705
Address: முக்கியசாலை , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373261772
Address: முக்கிய சாலை -மதுக்கூர்
614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவ பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவ பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9659654555
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: பொது மருத்துவர் (Dr.சீனிவாசன்)
நீண்ட வணிக விவரம்:

பொது மருத்துவர் (Dr.சீனிவாசன்)

வணிக தொலைபேசி எண்: 7598290100
Address: பேருந்து நிலையம் அருகில் , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9965859543
Address: மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 8489657576
Address: அதிராம்பட்டினம் ரோடு, மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260222
Address: பட்டுக்கோட்டை ரோடு , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: பொது மருத்துவர் (Dr.தனபால்)
நீண்ட வணிக விவரம்:

பொது மருத்துவர் (Dr.தனபால்)

வணிக தொலைபேசி எண்: 9443116752
Address: செட்டி தெரு , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260250
Address: சிவக்கொல்லை சாலை ,மதுக்கூர் ,614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவ பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவ பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9489608257
Address: மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் சேவைக்கும் தேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் சேவைக்கும் தேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373222101
Address: முக்கியசாலை , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9715306248
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: பொது மருத்துவர் (Dr.பத்மாவதி)
நீண்ட வணிக விவரம்:

பொது மருத்துவர் (Dr.பத்மாவதி),
"வாரம் மூன்று நாட்கள் மட்டும் ".

வணிக தொலைபேசி எண்: 9629172055
Address: பேரூந்துநிலையம் அருகில் , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 8300061321
Address: சிரமேல்குடி , மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: பொது மருத்துவர் (Dr.பிரகாசம்)
நீண்ட வணிக விவரம்:

பொது மருத்துவர் (Dr.பிரகாசம்)

வணிக தொலைபேசி எண்: 86751897249
Address: பேருந்துநிலையம் அருகில் ,மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 9787001965
Address: பஜனைமடத்தெரு மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373260225
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 9688885675
Address: சிரமேல்குடி ரோடு , மதுக்கூர்
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 8098246201
Address: பேருந்து நிலையம் அருகில் மதுக்கூர்- 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மக்கள் தேவைக்கும் சேவைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 04373262092
Address: முக்கியசாலை , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 8883632264
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: விமான டிக்கெட்கள் பதிவு செய்து தரப்படும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

விமான டிக்கெட்கள் பதிவு செய்து தரப்படும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9600258800
Address: முக்கியசாலை , மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மருத்துவப்பொருட்கள்
நீண்ட வணிக விவரம்:

மருத்துவப்பொருட்கள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9865264321
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: மதுக்கூரிலிந்து சென்னை செல்ல
நீண்ட வணிக விவரம்:

மதுக்கூரிலிந்து சென்னை செல்ல

வணிக தொலைபேசி எண்: 9865851693
Address: அதிராம்பட்டினம் ரோடு ,மதுக்கூர் -614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 9994999391
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு
நீண்ட வணிக விவரம்:

கார் மற்றும் வேன் வாடகைக்கு

வணிக தொலைபேசி எண்: 8523900570
Address: சந்தை பள்ளிக்கூடம் அருகில் , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

அனைத்து உணவு வகைகள் கிடைக்கும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 8072491863
Address: மெயின் ரோடு , மதுக்கூர் - 614903
குறுகிய வணிக விளக்கம்: விமான டிக்கெட்கள் பதிவு செய்து தரப்படும்
நீண்ட வணிக விவரம்:

விமான டிக்கெட்கள் பதிவு செய்து தரப்படும்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9865851693
வணிக வகை:
நீண்ட வணிக விவரம்:

முகைதீன் டிரேடர்ஸ் மளிகை மற்றும் காய்கறிகள்

வணிக தொலைபேசி எண்: 9698416618